Здравеопазване

Име на Общопрактикумащия лекар: Сергей Георгиев Димитров
Адреси на практиката:
Област: Русе, Община: РУСЕ, Населено място: ГР.МАРТЕН; ЗДРАВНА СЛУЖБА - 1ет.
РЦЗ код на практиката: 1827111002
Име на практиката: "АПИМП - ИП - Д-Р СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ" ЕООД
Телефони за връзка: 08117/2654,0888561997
УИН на ОПЛ: 1900000667

Работно време

Понеделник: 07:00ч. - 13:00ч.
Вторник: 07:00ч. - 13:00ч.
Сряда: 13:30ч. - 19:00ч.
Четвъртък: 07:00ч. - 13:00ч.
Петък: 07:00ч. - 13:00ч.
Име на Общопрактикумащия лекар: Пламен Георгиев Станев
Адреси на практиката:
Област: Русе, Община: РУСЕ, Населено място: ГР.МАРТЕН; ЗДРАВНА СЛУЖБА - 1ет.
РЦЗ код на практиката:
Име на практиката: "АПИМП - ИП - Д-Р ПЛАМЕН СТАНЕВ" ЕТ
Телефони за връзка: 0889695957
УИН на ОПЛ:

Работно време

Понеделник:
Вторник:
Сряда:
Четвъртък:
Петък:

МОЛ: д-р Йордан Йорданов
Адреси на практиката:
Област: Русе, Община: РУСЕ, Населено място: ГР.МАРТЕН; ЗДРАВНА СЛУЖБА - 2ет.
РЦЗ код на практиката:
Име на практиката: "АПИМП - ИП МАРТЕН" ЕООД
Телефони за връзка: Д-Р ЙОРДАНОВ - 0888 46 98 12, Д-Р АНГЕЛОВ - 0897 51 52 81
УИН на ОПЛ:

Работно време

Понеделник: Д-Р АНГЕЛОВ 8:30 - 13:30 16:00 - 18:00
Вторник: Д-Р АНГЕЛОВ 8:30 - 13:30 16:00 - 18:00
Сряда: Д-Р АНГЕЛОВ 10:30 - 13:30 16:00 - 18:00
Четвъртък: Д-Р АНГЕЛОВ 8:30 - 13:30 16:00 - 18:00
Петък: Д-Р АНГЕЛОВ 10:30 - 13:30 16:00 - 18:00
Събота: Д-Р ЙОРДАНОВ 9:00 - 18:00
Неделя: Д-Р ЙОРДАНОВ 9:00 - 16:00
Име на стоматолога: Борислав Петров Георгиев
Адреси на практиката:
Област: Русе, Община: РУСЕ, Населено място: ГР.МАРТЕН; ЗДРАВНА СЛУЖБА - 1ет.
РЦЗ код на практиката:
Име на практиката:
Телефони за връзка: 0887229669
УИН на ОПЛ:

Работно време

Понеделник: 13:00 - 19:00
Петък: 13:00 - 19:00