Кмет на град Мартен

Димо Александров Тонев
Тел.: (+359) 8117 2253

GSM: (+359) 879 866 161

Skype:kmetmarten
e-mail: mayor@marten-bg.eu

Биографична справка

Лични данни

Роден: 28 август 1978 г., гр.Русе

Професионален опит

От 11.2011 – до сега Кмет на Кметство град Мартен

май 2010 г. – 11.2011 г. Инженер придобиване на Базови Станции – Ръководител проекти за северна България в Булгакам ЕООД , гр.София

АВГУСТ 2007г. - Април 2010г. Строителен инженер в Англо Балкан Комюникейшанс , гр.София

2003 г. – 2006 г. Мениджър продажби в Корт ООО гр. Санкт-Петербург, Русия

1999 г. – 2003 г. Бригадир в Строителна фирма гр. Санкт-Петербург, Русия

Образование

 март 2004 г.– 2007 г. Санкт – Петербурский Държавен Технологически Институт (Технически Университет)

2004 г. - 2006 г. Санкт – Петербурский Държавен Архитектурно – Строителен Университет

1998 г. - 2004 г. Санкт – Петербурский Държавен Технологически Институт (Технически Университет)

1997 г. Русенски Университет „Ангел Кънчев”

1993 г. - 1997 г. Техникум по Механотехника - Русе

Специалност

„Процеси и апарати в химическите технологий”, Доктор на техническите науки

Икономист

Автоматизирано производство в химическите предприятия, Магистър инженер – Машинен инженер

Машиностроение и уредостроение, Магистър инженер – Машинен инженер

Техник - Технолог в Топлинната и Хладилната Техника, средно

Чужди езици

Руски и Английски

Семейно положение

Женен, с две деца