• Необходими документи 
o заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация); 
o документ за самоличност на заинтересования или упълномощения; 
• Срок на извършване – 24 часа. 
• Такса – за първа страница – 3,00 лв., 
• - за всяка следваща страница по 2,00 лв.

НАЗАД