Администрация
Мария Малчева
Длъжност: Главен специалист ГРАО
Тел.: (+359) 8117 2255
GSM: (+359) 879 600 507
e-mail: m_malcheva@marten-bg.eu
Работно време

Понеделник - Петък

08:00ч. - 12:00ч.

13:00ч. - 17:00ч.

Почивки и санитарен отдех

10:00ч. - 10:15ч.

15:00ч. - 15:15ч.

12:00ч. - 13:00ч.

Жанета Анчева
Длъжност: Главен специалист - финансист и данъчен служител
Тел.: (+359) 8117 2354
GSM: (+359) 879 600 508
e-mail: diana_ancheva@marten-bg.eu
Работно време

Понеделник - Петък

08:00ч. - 12:00ч.

13:00ч. - 17:00ч.

Почивки и санитарен отдех

10:00ч. - 10:15ч.

15:00ч. - 15:15ч.

12:00ч. - 13:00ч.

Радостина Тихова
Длъжност: Технически сътрудник
Тел.: (+359) 8117 2203
e-mail: rtihova@marten-bg.eu
Работно време

Понеделник - Петък

08:00ч. - 12:00ч.

13:00ч. - 17:00ч.

Почивки и санитарен отдех

10:00ч. - 10:15ч.

15:00ч. - 15:15ч.

12:00ч. - 13:00ч.


Длъжност: Социален работник
Тел.: (+359) 8117 2203
GSM: (+359)
Работно време

Вторник

13:00ч. - 17:30ч.

Санитарен отдих: 15:00ч. - 15:15ч.

Четвъртък

08:00ч. - 12:00ч.

13:00ч. - 17:00ч.

Почивки и санитарен отдех

10:00ч. - 10:15ч.

15:00ч. - 15:15ч.

12:00ч. - 13:00ч.

Иван Ачев
Длъжност: Общинска охрана
GSM: (+359) 877 263 558
e-mail:
Работно време

Понеделник - Петък

08:00ч. - 12:00ч.

13:00ч. - 17:00ч.

Почивки и санитарен отдех

10:00ч. - 10:15ч.

15:00ч. - 15:15ч.

12:00ч. - 13:00ч.