Побратимени градове
   Кособа, Румъния   

АСОЦИАЦИЯ “ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС” е  учредена на 09.05.2002г. от Областна администраци - Русе и Окръжен съвет  Гюргево, представители на местни и регионални власти от България и Румъния, неправителствени  и обществени организации, разположени на териториите на префектура Гюргево и област Русе. Еврорегионът е регистриран като самостоятелно юридическо лице.

Основни дейности:

- подпомагане и съдействие на централните и местни власти при реализиране на Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество

- насърчаване, консултиране и координиране на трансграничното сътрудничество между България и Румъния в областите на: икономическо развитие, транспорта, околната среда, образованието, пазара на труда, здравеопазването, културата, земеделието

- подпомагане и развиване на отношенията между всички свои членове чрез обмен на информация, координация и взаимна консултация

- проучване възможностите и съдействие за тяхната реализация в различните програми и инициативи за трансгранично сътрудничество, както и всички останали програми и инициативи


ФОТОГАЛЕРИЯ: ТУК