История
    Според множество източници, крепостта Тигра е построена през втората половина на I в., когато по брега на Дунав се оформят по-голямата част от граничните градове. Прерастването му в цивилно селище, село, най-вероятно става по-късно в годините на сравнително мирното развитие на Долна Мизия.
    Старите мартенчани си спомнят разказите на своите деди за открити веществени доказателства за миналото на селото, които за съжаление са безвъзвратно загубени. При изкопаването на над 200 гроба5 , са намерени около 50 по- стари погребения. Основно те /погребенията/ са християнски, защото са ориентирани в посока запад - изток, в изпънато положение, с ръце покрай трупа, но се срещат скелети и със скръстени на гърдите ръце. При тези погребения са открити големи недялани камъни, които свидетелстват, че за мъртвите са изграждани гробници. Разкопаните гробове са многопластови, тъй като на едно и също място са разкривани повече от един скелет. Открит е случай на погребение на два трупа в общ гроб, разположени срещуположно, което е рядко срещано. Интересно е погребението, при което в един гроб са открити скелети на човек и кон, което е характерно за траките.
    При тези погребения и при множество иманярски търсения са откривани големи количества монети от различни епохи. Голямото количество грънци потвърждава, че действително е съществувало селище.
    Според наблюденията на местни жители, Калето е било значително по-ниско, а сега се вижда голям насип над естественото ниво, за който няма логично обяснение. По пътя към гробището, което се намира в подножието на крепостта, са разкопавани големи камъни /1 м3 всеки/. Срещу моста /по пътя за гробището/ се откриват основи на зидове, широки по един метър, които са изградени от недялани камъни и споявани с хоросан /вар и чакъл/, а не с пясък. Това съответства на римската практика. Останки от зидове има и в Сегашното гробище и в района на къщата на пазача му. Отново в него район, на около 10 м южно от къщата на пазача, на 50 см под земята са открити останки от шосе в посока запад-североизток, което е направено от големи варовикови /не речни/ камъни, подредени като паваж.


< назад 3 напред >